ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/12/2011


Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο Οδηγός Εφαρμογής και η προκήρυξη του Προγράμματος  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σύντομα θα τροποποιηθούν.

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr καιwww.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr,www.ependyseis.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς και στον παρόντα δικτυακό τόπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την :

Υπέυθυνη Προγράμματος για την Περιφέρεια Κρήτης:
Κα Μαρία Γρυπάρη
 
τηλ. 2810302421 – Fax: 2810344107
 
E-mail: gripari@ank.gr