ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/09/2014

Ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό  δηλώνει το 70% των δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων από την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών που τους παρείχε ο ΕΦΕΠAΕ, ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», για την υλοποίηση των έργων τους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο φορέας και παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

 

Πλήθος επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων συνέρρευσαν από νωρίς το πρωί. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κος Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κος Γεώργιος Γιαννούσης, τονίζοντας την ανάγκη για ηθική αποκατάσταση της επιχειρηματικότητας με στόχο την αέναη οικονομική απασχόληση.

 

Ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του ΕΦΕΠΑΕ όπως αποδεικνύουν οι έρευνες που παρουσίασαν εκπρόσωποι του φορέα και των εταίρων του και περιλάμβαναν στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις, τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, τους ρυθμούς υλοποίησης, το βαθμό απορροφητικότητάς τους και το ποσοστό ικανοποίησης των δικαιούχων.   Ο φορέας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη 26.000 επιχειρήσεων μέσω της αποτελεσματικής και επιτυχούς διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

 

Ελληνικές εταιρείες, φωτεινά παραδείγματα αξιοποίησης προγραμμάτων μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, συμμετείχαν στη θεματική ενότητα Best Practicesκαι ενθουσίασαν το κοινό. Τα έργα που παρουσιάστηκαν και αποτελούν υποδείγματα εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, αναδεικνύουν με την επιτυχία τους το ρόλο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο επιχειρείν και προβάλλουν τη σχέση τους, τόσο με το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, όσο και με τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων.

 

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρουσίασαν εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑΑΠ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Τα νέα προγράμματα επικεντρώνονται στους εννέα τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους η χώρα μας εμφανίζει στρατηγικό πλεονέκτημα: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά – Κατασκευές. Στους άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνονται η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες, αλλά και για πρώτη φορά η προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και παράλληλα η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Την εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων είχαν ως στόχο τα δύο απογευματινά workshops που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων εκπροσώπων φορέων και θέματην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων και τη συμβολή των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε καιρό κρίσης.

 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι κρατικών και κυβερνητικών φορέων, συλλογικών επιχειρηματικών φορέων, της Task Force Greece καθώς και επιστήμονες με εξειδίκευση σε κοινωνικοοικονομικά θέματα.

 

Η ημερίδα υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

 

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον ΕΦΕΠΑΕ στο 210 6985210 στο 2310 257816 (ARTIONConferences & Events).