ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/2012

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (Κωδ.Πρόσκλησης ΑΠΘ02) 

Μεταφορτώστε τη σχετική Υ.Α. του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Μ.Υ.Δ με Α.Π. 6790/1710/A2 – 19/12/2012 από το πρόγραμμα διαύγεια πατώντας εδώ.

Μεταφορτώστε επίσης τα παραρτήματα του τροποποιημένου οδηγού πατώντας εδώ.