ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/09/2011

Δελτίο Τύπου 21/09/2011
Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, σας ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εξέδωσε φυλλάδιο με απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) οι οποίες έχουν υποβληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Όλες οι απαντήσεις στις μέχρι τώρα ερωτήσεις των δυνητικών δικαιούχων, παρέχουν σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του οδηγό του εν λόγω προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δημόσιας επιχορήγησης 30_εκ._, αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφού παρέχονται κίνητρα σε κάθε άνεργομισθωτό ήελεύθερο επαγγελματία άνω των 18 ετών (με bonus 10% στη βαθμολόγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας), να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομίαΣτο ίδιο πλαίσιο ενισχύονται και οι υφιστάμενες νέες (από 1 έως και 5 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) μικρές ή πολύ μικρές καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, που διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και διαδικασίες κλπ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή, ενώ τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Το φυλλάδιο ερωτήσεων – απαντήσεων μπορείτε να μεταφορτώσετε σε αρχείο PDF μέσω των συνδέσμων FAQs NKE 19.09.2011 , FAQs NKE 10.10.2011, ενώ για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, την διαδικασία υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ υπεύθυνος προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης  τηλ. 2810-302423 E-mail :gterzakis@ank.gr.