ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/05/2012


Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ