ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/02/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/02/2011


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι σύμφωνα με την με Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/481 – 22/02/2011  κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Νέα καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής προτάσεων  ορίζεται η Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011και ώρα 24:00.

Το πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων τουριστικών επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στα 30εκ.€ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000,00€, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000,00€.Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος ανέρχεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε έργου για την Περιφέρεια Κρήτης. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά πρώτα ηλεκτρονικά, μέσω του δικτυακού τόπουwww.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, σε έναν από τα 81 σημεία υποδοχής προτάσεων της Κρήτης, δηλαδή σε όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στα επιμελητήρια των νομών καθώς και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης.Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του προγράμματος, το έντυπο υποβολής, καθώς και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης υπάρχουν αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους: www.ank.gr,www.efepae.grwww.yppo.gr,www.visitgreece.gr,  www.antagonistikotita.gr,www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Κρήτης στο τηλ. : 2810 302426 Κα Εφεντάκη Χαρά ή και με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στο τηλ.: 801 11 36 300.