ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/03/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/03/2013

 

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» μέσω  ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέχρι την 05/04/2013 και συμπλήρωση διευκρινίσεων : Απόφαση 26/3/2013