ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/09/2011

Δελτίο Τύπου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, σας ενημερώνει ότι με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεωνγια το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι την 14η ώρα (02:00 μμ) της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμαπροϋπολογιζόμενης δημόσιας επιχορήγησης 30_εκ._, αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφού παρέχονται κίνητρα σε κάθε άνεργο, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία άνω των 18 ετών (με bonus10% στη βαθμολόγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας), να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία. Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύονται και οι υφιστάμενες νέες μικρές ή πολύ μικρές καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, που διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και διαδικασίες κλπ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή, ενώ τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί φυλλάδιο ερωτήσεων – απαντήσεων (FAQs) το οποίο παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε σε αρχείο PDFμέσω του συνδέσμου, ενώ για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, την διαδικασία υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ υπεύθυνος προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης  τηλ. 2810-302423 E-mail :gterzakis@ank.gr.