ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία συστήθηκε για την εκτέλεση του έργου «Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και το Π.Δ. 98/96».

Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα, αλλά μέσω των επτά εταίρων της, καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Τα 200 έμπειρα στελέχη των εταίρων βρίσκονται κοντά στον επιχειρηματία, τον ενημερώνουν για τις επενδυτικές Δράσεις του προγράμματος και τον υποστηρίζουν συνεχώς στην υλοποίηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό.

Επίσης, μέσω ειδικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει εξασφαλίσει 220 σημεία προβολής των Δράσεων και υποβολής προτάσεων από τους υποψηφίους. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 44 επιμελητήρια και 13 άλλοι φορείς, σε όλη τη χώρα, που επίσης αποτελούν σημεία ενημέρωσης και υποδοχής προτάσεων.

Οι Δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ αφορούν ενισχύσεις για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ. Καλύπτουν τους παρακάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

  • Ενέργεια
  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο / Υπηρεσίες
  • Τουρισμό

καθώς και δράσεις Κατάρτισης με πεδίο εφαρμογής τους τομείς αυτούς.

 

 

Μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2011 η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Προεδρείο του ΔΣ, το οποίο εξελέγη ομόφωνα, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων και Αναπτυξιακής Κρήτης
  • Αντιπρόεδρος: κ. Θωμάς Φωκίων Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ
  • Γραμματέας: κ. Νικόλαος Τσαούτος, Πρόεδρος ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.

κατεβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου