ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/10/2014

Πρόγραμμα

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με Α.Π.10558 / 5121 / A2 – 31.10.2014 αποφασίσθηκε ο ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 7 της με Α.Π. 7391/4148/Α2/25.06.2014 Υπουργικής Απόφασης. Η ηλεκτρονική υποβολή ολοκληρώνεται στις 5 μ.μ. της 1/12/2014. Η υποβολή σε έντυπη μορφή γίνεται είτε ιδιοχείρως στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, μέχρι τις 5 μ.μ. της 1/12/2014, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 1/12/2014. Για να μεταφορτώσετε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.