Διευκόλυνση ρευστότητας επιχειρήσεων σε περίοδο COVID – 19

                   ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID – 19  
 
 
Αγαπητοί δικαιούχοι,
 
Όπως γνωρίζετε από την 16/3 ανακοίνωσή μας, οι επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων έχουν ανασταλεί για λόγους αποτροπής της διάδοσης του ιού COVID – 19. Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες, θέλουμε να σας απευθύνουμε την εξής πρόταση:
 
Σύμφωνα με τους  οδηγούς των δράσεων μπορούμε να καταβάλλουμε μέχρι το 80% της δημόσιας χρηματοδότησης κατόπιν διοικητικού ελέγχου και πιστοποίησης. Κατά συνέπεια σας προτείνουμε, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες του 80% της δημόσιας χρηματοδότησης, να μας υποβάλλετε αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80% (προφανώς εξακολουθούν να εξετάζονται και να ικανοποιούνται αιτήματα πιστοποίησης με ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 80%).
 
Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει την πιστοποίηση κατόπιν διοικητικού ελέγχου και την ταχεία πληρωμή. Δαπάνες υπερβαίνουσες του ορίου του 80% μπορούν να υποβληθούν σε μελλοντικό αίτημά σας για τελικό έλεγχο.  
 
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτημα τελικού ελέγχου, οι οποίοι μπορούν – εφόσον το επιθυμούν – να αναιρέσουν το αίτημά τους και να υποβάλλουν αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου – πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80%.
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ
 
Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου
 
 
 Σχετικά αρχεία :
DIEYKOLYNSH_REYSTOTHTAS.pdf