ΔΡΑΣΗ Ι: Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων : Αποτελέσματα για την Ένταξη Έργων και την Επιχορήγηση των Πράξεων

 

9 Σεπτέμβρη 2011 :

Αποτελέσματα Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”