Ενημερωτική Ημερίδα για την Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και του Μεταφορικού Ισοδύναμου στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Ενημερωτική Ημερίδα για την Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και του Μεταφορικού Ισοδύναμου»

 

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και η Αναπτυξιακή Κρήτης/ ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής τους συνεργασίας με στόχο τη συστηματική προώθηση και αποτελεσματική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών πόρων προς όφελος της τοπικής Επιχειρηματικής Κοινότητας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα:

 

«Αναπτυξιακά Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ) και

η χρηματοδοτική δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου:

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις».

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στις 18.00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23,Ρέθυμνο).

 

Εισηγητές, η Διοίκηση και τα υπεύθυνα στελέχη δράσεων της Αναπτυξιακής Κρήτης για την Επιχειρηματικότητα σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, όπως η Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, η Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης, ο Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός και ο Τουρισμός.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΒΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ