Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Σχετικά αρχεία :
07.08.2019_PS._BHMA_EPIT_ENST_EPANASYGKR_6ZTH465XI8-W79_2.pdf