Επικαιροποιημένη αναμνηστική πινακίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Μεταφορτώστε το αρχείο εδώ.