Επικοινωνιακό υλικό της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Δείτε εδώ το επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)