Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 72.000.000€

 22-8-2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis την πρόταση τους, αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση του αναλυτικού τροποποιημένου τεύχους του οδηγού της Προκήρυξης, στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).

Κρήτη, 13 Ιανουαρίου 2012.

 


 Χρήσιμα Έγγραφα


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Υπεύθυνη Προγράμματος : Κα Άννα Χατζάκη
τηλ.: 2810302416 – Fax: 2810344107
E-mail: axatzaki@ank.gr

  

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Επιχειρησιακόυ Προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
(Ε.Π. Ε.Α.Α) πατώντας εδώ.