ΕΠ-ΕΑΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος. Μεταφορτώστε την Υ.Α. με Α.Π.4355/Α2/1206 – 21/08/2012 από τον παρακάτω σύνδεσμο :

 22-8-2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

Υπουργική Απόφαση ένταξης επιλαχόντων έργων στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.Μεταφορτώστε την Υ.Α. με Α.Π.4772/1298/Α2 – 19/09/2012 η οποία συμπεριλαμβάνει το σχετικό πίνακα με τις επιλαχούσες προτάσεις που εντάσσονται κάνοντας κλίκ εδώ.

Οι επιλαχούσες επιχειρήσεις που εντάσσονται και αφορούν μεταξύ άλλων και την περιφέρεια Κρήτης, αναφέρονται στο « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ …… Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1» της σελίδας 5.