Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ»

Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ»

Σχετικά αρχεία :
ka8orismos_apozimiwsis_a3iologhtwn.zip