Κατάργηση έκδοσης τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014), από 1.1.2015.

Μεταφορτώστε την επιστολή ΕΦΕΠΑΕ εδώ.

Μεταφορτώστε την επιστολή του ΥΠ.ΟΙΚ εδώ.