Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Εκδόθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης Έργων για τους δικαιούχους του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”. Πατήστε εδώ