Παράταση Διάρκειας υλοποίησης ενεργών έργων προγραμμάτων “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων: