Παράταση Υλοποίησης 26/09/2013

ΦΕΚ 2353Β-20/09/2013 Απόφασης 


Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

 

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»