Παράταση Υλοποίησης 26/09/2013

Παράταση Υλοποίησης 26/09/2013

ΦΕΚ 2353Β-20/09/2013 Απόφασης 

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»