Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα “Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα“, παρατείνεται μέχρι τις 31/07/2013 και ώρα 24:00.

Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα “Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα“, λόγω της αργίας της Πέμπτης 15/08/2013, μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16/08/2013.

– Υπουργική Απόφαση