Παράταση Υποβολών 1ης Αίτησης Χρηματοδότησης για το 2019 στη δράση ”Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων”.

Κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αίτησης χρηματοδότησης της 1ης φάσης του 2019 για τη δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» απολήγει σε ημέρα Κυριακή (05/05/2019), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δίνεται παράταση υποβολών έως και τη Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 23:59.