Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νεα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.