Παρατάση υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα “Μετεγκακατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα”

Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα” του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έως την 30/06/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77875/274 (ΦΚ/Α21.4)/24-12-2014 Απόφαση.

Απόφαση παράτασης