ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΠΑΑ / ΓΓΒ παρατείνεται η ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» μέχρι την 24:00 (12:00 τα μεσάνυχτα) της 12ης Ιανουαρίου 2010