ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων τροποποίησης όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου»,του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Σχετικά αρχεία :
20160229_XERSAIES_METAFORES_APOFASH_TROP_ODHGOY_PARATASH.pdf