Περιφέρεια Κρήτης – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας.

Περιφέρεια Κρήτης – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

 

Μεταφορτώστε στην απόφαση εδώ.