Πρακτικό 12/15-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ

Μεταφορτώστε τα Πρακτικά Νο 12 εδώ.

Μεταφορτώστε την Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 12 εδώ.

Μεταφορτώστε την Απόφαση Απ. Πρακτικών Νο 12 ΕΦΕΠΑΕ εδώ.