«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» : Ένταξη Έργων

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» : Ένταξη Έργων

 

Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Μεταφορτώστε τη σχετική Υπουργική Απόφαση :

Υ.Α. με Αριθμ. Πρωτ.: Φ/Β.20/1/οικ.4746/473 – 02.05.2011