ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14/01/2011

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14/01/2011

 

Εναλλακτικός Τουρισμός

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού

Προδημομίευση/Παραρτήματα

Τα συνημμένα αρχεία αποτελούν επίσημο κείμενο Διαβούλευσης για την ΠράξηΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysded@mintour.gr μέχρι και την Παρασκευή 28.01.2011