Προδιαγραφές Αναμνηστικής Πινακίδας

Μεταφορτώστε τις προδιαγραφές Αναμνηστικής Πινακίδας εδώ.

και τις τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων εδώ.