ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/05/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/05/2011

 

Προκήρυξη Προγράμματος
“ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 30 εκ.€ στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» το οποίο προκηρύχθηκε την 24/05/2011 και είναι πλέον ενταγμένο στο     ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, προκηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΠΑΑ / ΓΓΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης της διακηρυγμένης πολιτικής του προτεραιότητας.

Η προϋπολογιζόμενη δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκ.€, ενώ παρέχονται κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία. Παράλληλα ενισχύονται υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.

Τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για το τομέα της μεταποίησης ή από20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας καθώς και των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία.

Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, ενώ επίσης για πρώτη φορά :

  1. εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά»,
  2. υποστηρίζονται λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις,
  3. προβλέπεται η παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του και η επιβράβευση του επιχειρηματία και
  4. μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων «χαρτιών» που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ στην επιλογή <Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα> στο αριστερό κατακόρυφο μενού του παρόντος ιστότοπου.

 

Κατεβάστε την απόφαση  : Α.Π.:Οικ.5987/466–24/05/2011