Προφίλ Εταιρείας

Παρουσίαση του προφίλ της Αναπτυξιακής

Η Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων της Κρήτης, πιο γνωστή ως Αναπτυξιακή Κρήτης,  αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας πολλών χρόνων, των Επιμελητηρίων της Κρήτης και άλλων δυναμικών φορέων του Νησιού, αφού ήρθε να καλύψει την  ανάγκη της  ύπαρξης ενός σοβαρού και αξιόπιστου φορέα διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων για τις επιχειρήσεις.

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996 από τους παρακάτω Φορείς:

– Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων,
– Πανεπιστήμιο Κρήτης,
– Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,
– Επιμελητήριο Χανίων,
– Επιμελητήριο Ρεθύμνης,
– Επιμελητήριο Ηρακλείου,
– Επιμελητήριο Λασιθίου. 

Οι ίδιοι φορείς μετέχουν ισότιμα μέχρι και σήμερα στο μετοχικό της σχήμα.

Με δεδομένη :

i)       τη μετοχική της σύνθεση του φορέα μας, που αντιπροσωπεύει γεωγραφικά ολόκληρη την Κρήτη, αφού τα Επιμελητήρια έχουν μέλη το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων στις πόλεις και την ύπαιθρο της Κρήτης, ενώ σε δεκάδες χιλιάδες ανέρχονται και τα μέλη των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε ολόκληρο το νησί μας,
ii)      το μετοχικό σχήμα το οποίο εκφράζεται από το τρίπτυχο:Επιμελητήρια – Τράπεζες – Πανεπιστήμιο
iii)     την πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία μας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης,
iv)     την πολύ καλή γνώση της Κρητικής Οικονομίας και της Κοινωνίας, αλλά και
v)      την πετυχημένη μέχρι σήμερα πορεία μας,

η Αναπτυξιακή Κρήτης, συνεχίζει να εργάζεται δίπλα στις επιχειρήσεις του Νησιού μας, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ένας αξιόπιστος Φορέας Διαχείρισης, που ανταποκρίνεται πλήρως στις αυστηρές διαδικασίες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που διανύουμε.