Πρόγραμμα : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτηλίας, ανακοίνωσε τον πίνακα με τις εγκριθείσες προτάσεις. Δείτε το Δελτίο Τύπου, τον Πίνακα Κατανομής Ανά Περιφέρεια και τον Πίνακα Κατάταξης, στη σχετική σελίδα του ιστόπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας :

13/6/2012 9:19:00 πμ

Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

– Δελτίο Τύπου

– Πίνακας Κατανομής Ανά Περιφέρεια

– Πίνακας Κατάταξης ΝΚΕ