Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)

Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)

Δείτε την απόφαση εδώ.