Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ)

Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ)

Δείτε την απόφαση εδώ.