Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

22-5-2012

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Έκδοση απόφασης : 4/5/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια: 22/5/2012).Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.


14-11-2011

Έκδοση Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 21-10-2011/Ανάρτηση στη Διαύγεια 14-11-2011).Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.