Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 79η ΔΕΘ

Αξιοσημείωτη χαρακτηρίστηκε η παρουσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 79η Δ.Ε.Θ.

Το Περίπτερο του Υπουργείου, που εγκαινιάσθηκε από τον Yπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ν.Δένδια και τον Υφυπουργό κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο , δεν αποτέλεσε μόνο έναν καλαίσθητο και λιτό χώρο αλλά και λειτουργικό κόμβο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ανοιχτές δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Ε.Π Aνταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, καθώς και για το ξεκίνημα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.

Τα παραπάνω ενισχύθηκαν με την διοργάνωση εντός του Περιπτέρου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δύο σημαντικών εκδηλώσεων πληροφόρησης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, που διοργανώθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) του ΥΠΑΑΝ.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η εκδήλωση, με θέμα «Δράσεις Εξωστρέφειας: καλές πρακτικές και νέες προοπτικές». Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούσης, ο εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ, κ. Χ, Γεωργίου και ο εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ, κ. Αν. Αλεξανδρίδης. Η ενεργή συμμετοχή και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων συλλογικών φορέων, πιστοποίησε την επιτυχία της.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο του Περιπτέρου του ΥΠΑΑΝ, πραγματοποιήθηκε η 2η εκδήλωση με θέμα «Νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις». Στην εκδήλωση που χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούσης, ο εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ κ. Β.Γέρος και ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ. Ζ.Μαυρούκας, συμμετείχαν ενεργά με παρεμβάσεις, ερωτήσεις και προτάσεις, εκπρόσωποι φορέων, ενώσεων και συναφών οργανισμών των Νεοφυών Επιχειρήσεων καθώς και επιχειρηματίες που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με έμφαση στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Στον ανοιχτό διάλογο που στην συνέχεια ακολούθησε, επισημάνθηκαν τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, κυρίως θεσμικά και χρηματοδότησης, που θα μπορούσαν να βελτιωθούν περισσότερο για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των επιδοτήσεων.

Το αποδοτικό -κατά κοινή ομολογία- αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, αφενός σε επίπεδο συμμετοχής στις δύο Εκδηλώσεις, αφετέρου στην επισκεψιμότητα του Περιπτέρου του ΥΠΑΑΝ, για την πληρέστερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση-συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, προσδιορίζει σημαντικά και μελλοντικές ενέργειες με τον ίδιο σκοπό