Συνάντηση του Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ Πλάτωνα Μαρλαφέκα με νέους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου & Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κου Πλάτωνα Μαρλαφέκα με τους νέους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου κο Δημήτριο Πτωχό και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κο Χριστόδουλο Τοψίδη. Παρόντες ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κος Αλέξανδρος Μακρής και η Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, κα Μάγδα Πετροπούλου. Οι 2 συναντήσεις διενεργήθηκαν σε άριστο κλίμα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον κ. Πτωχό, επισημάνθηκε ότι, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Πελοπόννησος 2014-2020» ο ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε τη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 94.278.141€, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία. Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις μεθόδους και τα εργαλεία αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και κατεύθυνσής της προς έργα αξιοποίησης του τοπικού πλούτου, με έμφαση στην υψηλή προστιθέμενη αξία και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον κ. Τοψίδη αναφέρθηκε ότι, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» ο ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε τη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 154.729.598 €, ενώ έχει ήδη υπογραφεί επιχειρησιακή συμφωνία και για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027» με αρχική διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 52.250.000 €.  Επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας κατά τη νέα περίοδο και έγινε συζήτηση για τους τρόπους και τις μεθόδους διεύρυνσής της.

 

Συνάντηση του Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ            Συνάντηση του Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ