Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνισιτικότητα & Επιχειρηματικότητα εκδόθηκε φυλλάδιο με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις επενδυτών το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο :