Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις


Οι παρακάτω απαντήσεις προέκυψαν από συχνά ερωτήματα δυνητικών δικαιούχων και συνιστούν απλές διευκρινίσεις και όχι τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης, του Οδηγού της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων της. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μελετήσει προσεχτικά το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος το οποίο μπορούν να μεταφορτώσουν από τη σελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης.