Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

  1. FAQs 1η Έκδοση – 14.01.2011
  2. FAQs 2η Έκδοση – 08.02.2011