Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (FAQs)

Εκδόθηκε ΝΕΟ φυλλάδιο με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις δυνητικών δικαιούχων, από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού του ΥΠΠΟΤ.

Μεταφορτώστε και αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή Word, από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με το με Α.Π.: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/ – 14/10/2011 διαβιβαστικό εξέδωσε φυλλάδιο με Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) επί των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης της Δράσης «Εναλλακτικός Τουρισμός» 

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή PDF κάνοντας κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο: