Τρίωρη Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής


Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»


Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, έδωσε εντολή τρίωρης παράτασης στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Κατόπιν τούτου η καταληκτική ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεωνπαρατείνεται έως τις 17:00 (5:00 μμ) της 1ης Νοεμβρίου 2011.