Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων.

Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι 

 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με   Α.Π.: 3756 / 900 / A2   –  23.06.2015  με θέμα Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών  Οδικών  Μεταφορών.  Μετακινούμε  την Ελλάδα  με  ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργωνέως  31 / 12 / 2015.


 Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την τροποποίηση. Την απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε εδώ