Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών ” για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τροποποίηση της με Α.Π. 5705/3581/Α2/24-04-2014 Απόφασης με θέμα : Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Αποδοχή – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών ” . Πατήστε εδώ.